Banddetaljer

Banddetaljer

Utrusning för tillverkning av banddetaljer finns hos oss. Prototyper av banddetaljer kan utvecklas till rimliga priser.

Kontakta oss för mer information angående materialval, produktion av banddetaljer.

Alla frågor är välkomna!